galop

Nga Wiktionary

GALOP m.

1. Vrapim i shpejtë i kalit, duke bërë kërcime. Galop i shpejtë. Galop i shkurtër. Rend me galop.

2. muz. Valle e vjetër hungareze, me ritëm shumë të shpejtë; muzika e kësaj valleje.

3. përd. ndajf. Me shpejtësi e duke kërcyer. Vrapon (rend) galop.