fur

Nga Wiktionary

FUR kal.

1. E mbyt dikë duke e shtrënguar në grykë me litar a me duar; e var. E furën në gjumë. E furën në litar.

2. fig. E shtrëngoj shumë dikë, e detyroj me forcë të bëjë diçka, ia vë litarin në fyt.

3. vet. veta III (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. kallëzore). Më shtrëngon e më mundon shumë diçka. E furi shumë kjo punë.