ftillues

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FTILLUES mb. gjuh.

1. Që lidh një fjali të varur, e cila sqaron kuptimin e foljes ose të emrit në fjalinë drejtuese (për lidhëzat se, që, në, nëse etj.). Lidhëzat ftilluese.

2. Që lidhet me lidhëza të tilla dhe sqaron kuptimin e foljes në fjalinë drejtuese (për fjalitë). Fjali ftilluese (p.sh.: «Nga zëri kuptohej se i kishte kaluar zemërimi»).ya sup yall