frenues

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FRENUES m.

1. hek. Ai që merret me ndreqjen dhe me kontrollimin e frenave të trenit.

2. tek. Mekanizëm që shërben për të ndaluar a për të ngadalësuar lëvizjen e diçkaje.

3. fig. Ai që ndalon ose pengon zhvillimin e përparimin e dikujt a të diçkaje.


FRENUES mb.

1. Që shërben për të ndaluar ose për të ngadalësuar me anë të frenave lëvizjen e një automobili a të një mjeti tjetër lëvizës. Mekanizëm frenues.

2. fig. Që e mban në vend dikë a diçka, që nuk e lë të shkojë me përpara; që e pengon a e ngadalëson zhvillimin e përparimin e dikujt a të diçkaje. Qëndrim (veprim) frenues. Pikëpamje frenuese.