francez

Nga Wiktionary
Wikipedia ka një artikull për fjalën:

FRANCEZ m.

Banor vendës i Francës ose ai që e ka prejardhjen nga Franca.


FRANCEZ mb.

Që lidhet me Francën ose me francezët, që është karakteristik për Francën ose për francezët, i Francës ose i francezëve; që është krijuar nga francezët. Populli francez. Ekonomia franceze. Kufiri francez. Shtetas francez. Kultura franceze. Këngë franceze.