formular

Nga Wiktionary

FORMULAR m.

Fletë me disa kërkesa, që duhet të mbushet me të dhënat e nevojshme.