formal

Nga Wiktionary

FORMAL mb.

1. Që ka të bëjë me formën e diçkaje, që i përket formës, i formës. Analizë formale. Nga pikëpamja formale.

2. Që është sa për formë, që bëhet sa për t'u dukur, sa për sy e faqe; që mbështetet vetëm te forma dhe nuk e merr parasysh përmbajtjen. Punë (kërkesë) formale. Qëndrim formal. Ka karakter formal.

  • Logjikë formale shih te LOGJIK/Ë.~A I.