foragjere

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FORAGJERE f. vet. bujq.

Bimë barishtore (jonxhë, misër, tërshërë etj.), që mbillen si ushqim për kafshët ose për shpendët; ushqimi i kafshëve ose i shpendëve që përbëhet prej këtyre bimëve. Foragjere të njoma (të thata). Foragjere të dyta. Mbjellja e foragjereve.