fletëthirrje

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FLETËTHIRRJE f.

1. zyrt. Dokument, me anë të të cilit dikush thirret për të kryer shërbimin ushtarak, për të marrë pjesë në një gjyq etj. Fletëthirrje për në ushtri (për në gjyq). Fletëthirrje për kontroll mjekësor. Shpërndaj fletëthirrjet.

2. Fletë luftarake.