fletëporosi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FLETËPOROSI f. zyrt.

Dokument, në të cilin shënohet porosia që i bëhet një ndërmarrjeje prodhimi a shërbimi nga një ndërmarrje tjetër ose nga një institucion për të prodhuar diçka etj. Bëj (marr) fletëporosinë.