fletëgaranci

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FLETËGARANCI f.

Dokumenti që prodhuesi a shitësi i jep blerësit, me të cilin ai e siguron për cilësinë e mallit, fleta e garancisë.