fit

Nga Wiktionary

FIT ndajf. bised.

Pa fituar as njëri as tjetri, barabar. Fit e fit barabar. Jemi fit. Dolëm fit.


FIT m.

1. Pykë. I fut një fit drurit (për ta çarë).

2. kryes. fig. Kalla, spica. Fut (shtie) fite.