fish

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

fish fjalëform.

  1. Pjesë e dytë e fjalëve të përbëra, që tregon se numri a madhësia është rritur aq herë sa shprehet në pjesën e parë (p.sh. dyfish, pesëfish, dhjetëfish etj.).