fish

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FISH fjalëform.

Pjesë e dytë e fjalëve të përbëra, që tregon se numri a madhësia është rritur aq herë sa shprehet në pjesën e parë (p.sh. dyfish, pesëfish, dhjetëfish etj.).