filologji

Nga Wiktionary

FILOLOGJI f.

Tërësia e shkencave që studiojnë gjuhën dhe krijimtaritë letrare të një populli. Filologjia shqiptare. Filologjia klasike. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë.