filial

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FILIAL m.

Degë e veçantë e një institucioni të madh qendror, e një ndërmarrjeje etj., që e zhvillon veprimtarinë e vet si një organizëm vetëveprues. Filialet e Universitetit të Tiranës. Filiali i bankës. Filiali i bibliotekës.