federal

Nga Wiktionary

FEDERAL m.

Drejtues i organizatës së partisë fashiste në një prefekturë gjatë pushtimit fashist italian në Shqipëri.


FEDERAL mb.

1. Federativ. Shtet federal. Republikë federale. Sistem federal.

2. Që i përket një federate shtetesh; që ka të bëjë me një federate shoqërish a organizatash të ndryshme, i federatës. Qeveri federale. Zyrë federale.