farmak

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FARMAK m. bised.

1. edhe fig. Helm.

2. përd. mb. Shumë i hidhur, shumë i kripur; helm. Qenka bërë farmak gjella. E kam gojën farmak.

3. përd. ndajf. Shumë (zakonisht me mbiemrat i kripor, i hidhur). Farmak i kripur. Farmak i hidhur.