farkëtueshëm

Nga Wiktionary

FARKËTUESHËM mb.

Që mund të farkëtohet. Metal i farkëtueshëm