farefis

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FAREFIS m.

1. përmb. Tërësia e njerëzve që kanë lidhje gjaku ose gjinie, njerëzit e afërm. U mblodh farefisi. Erdhi gjithë farefisi.

2. Ai që ka lidhje gjaku a gjinie me dikë tjetër. Është një farefisi im. E kam farefis.