faltore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FALTORE f fet.

Vendi ku falen besimtarët e një kulti fetar; tempull (në vendet ku vepron feja). Hynin (faleshin) në faltore.