fajësi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FAJËSI f. drejt.

Të qenët fajtor; pjesëmarrja e dikujt në një faj a në një krim. Fajësia e të pandehurit. Provë fajësie. Shkalla e fajësisë. Njohu (pranoi) fajësinë. Provoj (vërtetoj) fajësinë.