fabrikant

Nga Wiktionary

FABRIKANT m.

Pronar kapitalist i një fabrike ose i disa fabrikave; prodhues kapitalist i një malli. Fabrikant tekstilesh (lëkurësh).