fa

Nga Wiktionary

FA f. muz.

Nota e katërt e shkallës muzikore; shenja për këtë notë. Çelësi i fasë.