fa

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FA f. muz.

Nota e katërt e shkallës muzikore; shenja për këtë notë. Çelësi i fasë.