fëndyell

Nga Wiktionary

FËNDYELL m.

Vegël e këpucarëve: një majë e hollë prej hekuri, e ngulur në një bisht të shkurtër prej druri, e cila shërben për të hapur vrima në shollë, bizë. Hap (shpoj) me fëndyell.