eth

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ETH kal.

Bëj të mbarset lopa me dem, lopën në dem, mbars. Eth lopën me dem.