eternit

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ETERNIT m. ndërt.

Material i fortë ndërtimi që përftohet nga përzierja e çimentos me asbestin dhe që shërben për të mbuluar çatitë, për të bërë tuba; etj. Pllakë eterniti. Gypa(qyngje) eterniti. Fabrika e eternitit. Mbuloj me eternit.