err

Nga Wiktionary

ERR kal.

1. E mbaj dikë deri vonë natën, e vonoj derisa ta zërë nata. Më erri nata më zuri nata. Mos më err.

2. E bëj dikë të mos shohë fare a të mos shohë mirë për një farë kohe, e verboj. Ia erri sytë dielli.

3. fig. E bëj të mjerë a fatkeq, nxij. Ia erri jetën.

  • I erri sytë vdiq.