erg

Nga Wiktionary

ERG m. fiz.

Njësi e punës që kryen forca prej një dine kur zhvendoset në drejtimin e vet në një rrugë prej një centimetri.