ep

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

EP kal.

Përkul; anoj duke e lakuar, e bëj si lak. E epi trupin (shufrën). S'e ep dot.