ent

Nga Wiktionary

ENT m.

Organizatë shtetërore a shoqërore ose institucion që merret me një veprimtari të caktuar në fushën e ekonomisë, të arsimit etj. Ent shtetëror (parashtetëror). Ent botues. Ent zyrtar. Ent ushtarak. Ent fetar.