elektromagnetik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ELEKTROMAGNETIK mb. fiz.

Që lidhet me dukuritë magnetike, të cilat shkaktohen nga rryma elektrike. Fushë elektromagnetike. Valë elektromagnetike. Lëkundje elektromagnetike.