Jump to content

elektricitet

Nga Wiktionary

ELEKTRICITET m. fiz.

Ngarkesat elektrike dhe fushat elektromagnetike të lidhura me to; tërësia e dukurive që shkaktohen nga prania e ngarkesave elektrike dhe nga bashkëveprimet e tyre; degë e fizikës që studion këto dukuri. Elektricitet pozitiv (negativ). Përcjellës i mirë (i keq) i elektricitetit.