elektricist

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ELEKTRICIST m.

Teknik a punëtor i përgatitur që merret me vendosjen ose me rregullimin e pajisjeve dhe të aparateve elektrike. Elektricisti i uzinës (i ndërmarrjes, i fshatit). Rrethi i elektricistëve të shkollës.