elektoral

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ELEKTORAL mb. libr.

Që ka të bëjë me zgjedhjen e përfaqësuesve të popullit në organet e pushtetit e të drejtësisë, i zgjedhjeve. E drejta elektorale. Ligji elektoral. Sistem elektoral.