ekuilibroj

Nga Wiktionary

EKUILIBROJ kal.

1. spec. I kundërvë diçkaje një forcë tjetër të barabartë, në mënyrë që të krijoj një gjendje baraspeshe; vë në baraspeshë, mbaj a sjell në ekuilibër; baraspeshoj; kund. çekuilibroj. Ekuilibroj peshoren. Ekuilibroj trupin. Ekuilibroj forcat.

2. fig. Vë diçka në gjendje të qëndrueshme, të qetë a të harmonishme.; kund. çekuilibroj. Ekuilibroi tregun.