ekspertizë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

EKSPERTIZË f. libr.

Gjurmim, shqyrtim a studim që bëhet nga një ekspert për të zbuluar shkakun e diçkaje; hetimi, vlerësimi a puna që bën eksperti; raporti që jepet pas një gjurmimi a hetimi të tillë. Ekspertizë shkencore. Ekspertizë mjekësore (gjyqësore). Ekspertizë e hollësishme. Bëj ekspertizën.