ej

Nga Wiktionary

EJ pasth. bised.

1. shih HEJ. Ej, ti, ku shkon?

2. shih EH. Eh si po zbukurohen qytetet tona!