efekt

Nga Wiktionary

EFEKT m.

1. Pasojë a rrjedhim që vjen nga një shkak; veprimi e ndikimi i diçkaje a dobia që sjell ajo. Efekt i fuqishëm (i dobët). Efekt qetësues. Efekti i punës (i edukimit). Efekti i mjedisit ku jeton. Ka efekt. Bari (ilaçi) i bëri efekt.

2. Përshtypje a mbresë që lë diçka. Nuk shkakton asnjë efekt. Nuk i bëri efekt.

3. zyrt. Qëllim, pikësynim. Bëhet për efekt të kategorizimit.