dyzet

Nga Wiktionary

DYZET num. them.

1. Numri që shënon një sasi të barabartë me katër dhjeta, tridhjetë edhe dhjetë. Dyzet veta. Dyzet ditë. Dyzet vjeç.

2. përd. num. rresht. I dyzetë. Dhoma (kabina) dyzet. Në kilometrin dyzet. Në vitin dyzet. Vitet dyzet dhjetëvjetëshi i pestë i një shekulli.

  • Njeri me dyzet (me njëqind) flamurë shih te FLAMUR,~I. I këndojnë dyzet gjela përmbi kokë shih te GJEL,~I. Di të qepë me dyzet gjilpëra shih te GJILPËR/Ë,~A.