duet

Nga Wiktionary

DUET m. muz.

1. Pjesë muzikore për dy vegla ose për dy zëra, që kanë vija melodike kryesisht me vete. Duet për piano dhe violinë. Kënduan së bashku një duet.

2. Grup i përbërë prej dy muzikantësh ose prej dy këngëtarësh. Këndon dueti.

3. përd. ndajf. Bashkë me një tjetër, me dy zëra. Këndojnë duet.