dra

Nga Wiktionary

DRA m.

1. Fundërria që mbetet nga gjalpi i tretur. Hanin bukë me dra.

2. Llumi i një lëngu që bie në fund të enës, llurbë; vrugu i verës. Drau i vajit (i verës).

3. fig. Pjesa më e keqe e diçkaje, fundërri, llum.