dominion

Nga Wiktionary

DOMINION m. libr.

Ish-koloni britanike, që gjoja ka fituar të drejtën e vetëqeverisjes, por që në të vërtetë përfshihet në të ashtuquajturën «bashkësi britanike të kombeve» dhe varet nga Anglia. Dominionet britanike.