doktrinë

Nga Wiktionary

DOKTRINË f.

Teori shkencore ose filozofike; tërësia e parimeve teorike të një shkence a të një dege të saj. Doktrinë materialiste (revolucionare). Doktrinë idealiste (reaksionare). Doktrinat filozofike (politike). Doktrina e Marksit dhe e Engelsit.