doktor

Nga Wiktionary

doktor m.

  1. bised. Mjek. Doktor i zemrës (i syve, i veshëve). Doktori i kafshëve veteriner. Mëson për doktor. U bë doktor. U vizitua te doktori.
  2. Grada më e lartë shkencore, e cila i jepet dikujt, që e ka gradën «kandidat i shkencave» dhe ka plotësuar kërkesat e shkallës së dytë të kualifikimit pasuniversitar në një fushë të shkencës; ai që ka marrë këtë gradë. Doktor i shkencave gjeologjike (ekonomike...).