docent

Nga Wiktionary

DOCENT m.

Titull shkencor më i ulët se ai i profesorit, i cili i jepet një pedagogu të një shkolle të lartë, që ka plotësuar kërkesat e shkallës së parë të kualifikimit pasuniversitar dhe ka një veprimtari të gjerë mësimore e shkencore; ai që merr a që mban këtë titull. Titulli i docentit. U bë docent.