dividend

Nga Wiktionary

DIVIDEND m. ek.

Pjesa e fitimit që merr secili aksionist i një ndërmarrje kapitaliste sipas kapitalit që ka derdhur.