diftong

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DIFTONG m. gjuh.

Grup prej dy zanoresh që shqiptohen si një rrokje e vetme. Diftong ngjitës diftong me theksin në zanoren e dytë. Diftong zbritës diftong me theksin në zanoren e parë. Diftong i gjatë (i shkurtër).