Jump to content

didaktik

Nga Wiktionary

DIDAKTIK mb.

Që ka të bëjë me didaktikën, që i përket didaktikës, i didaktikës; që i shërben mësimit, mësimor. Parimet (metodat) didaktike. Mjete didaktike. Letërsi didaktike letërsi, me anën e së cilës njerëzit mësojnë diçka nga fusha e shkencës, e moralit, e artit etj.; letërsi mësimore. Roman didaktik. Poezi didaktike. Tekst didaktik.