Jump to content

dialektik

Nga Wiktionary

DIALEKTIK mb. filoz.

Që ka të bëjë me dialektikën si shkencë e si metodë shkencore, që i përket dialektikës, i dialektikës; që mbështetet në dialektikën si shkencë a si metodë shkencore, që zbaton dialektikën; që bëhet sipas dialektikës. Materializmi dialektik. Filozofia dialektike. Metoda dialektike. Logjika dialektike. Zhvillim dialektik. Mendimi dialektik. Lidhje dialektike. Njësi dialektike. Në mënyrë dialektike.