diagonal

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DIAGONAL mb. gjeom.

Që ndan në mënyrë të tërthortë një figurë, një rrafsh ose një trap, duke bashkuar dy kulme jo të njëpasnjëshme; që kalon sipas një diagonaleje: që bëhet në këtë drejtim. Vijë diagonale. Kënd diagonal. Faqe diagonale. Plan diagonal. Drejtim diagonal. Prerje diagonale.

  • Dok diagonal tekst shih te DOK,~U I.